Back to homepage

Berita Kategori "Sastra"

99sunan_bonang.jpg

Kidung Kanjeng Sunan Bonang...14

👤Paguyuban Sekarjagad 🕔18:25:10, 01 Mar 2016

D U R M A 1. Ana kidung kidunge Paneran ara namun na sakit (Bonang) tekane sin sabran rupane aran aban kapunah in rasul muji panakit ilan kari waluya jati. 2. . . .

Read Full Article
78Sunan-Bonang.jpg

Suluk Wujil Sunan Bonang...13

👤Paguyuban Sekarjagad 🕔18:19:10, 01 Mar 2016

  Mengetahui diri, Mengenal hidup dan kehidupan, Mengenal hubungan dari akal, hati, ucapan dan tindakan..     Mengenali alam semesta dari dalam diri, Ibarat . . .

Read Full Article
73SERAT JANGKA SECH SUBAKIR.jpg

Serat Jangka Syekh Subakir...5397

👤Paguyuban Sekarjagad 🕔18:10:04, 01 Mar 2016

PUPUH I ASMARANDANA — 01 — Karya penget genya nulis, supadya dadya tututunan, mring weka kadang wargane, tuwin antuka kang rahmat, timbang nganggur klekaran, becik ngleluri leluhur, . . .

Read Full Article
22ilustrasi_110309173758.JPG

Serat Kanda Tjeta...2565

👤Paguyuban Sekarjagad 🕔18:10:14, 26 Feb 2016

Isi piwulang para sepuh ing jaman kina, ingkang taksih mempan lan migunani tumrap bebrayan Indonesia ing jaman samangke. Kawewahan cakepan sindenan mawi wangsalan jinarwa tuwin purwakanti ingkang salaras . . .

Read Full Article
1gapura panjalu.jpg

Babad Panjalu...14

👤Paguyuban Sekarjagad 🕔18:05:47, 26 Feb 2016

PUPUH I ASMARANDANA //Kasmaran panganggitgending / Basa Sunda lumayanan / Kasar sakalangkung awon / Kirang tindak tatakrama /Ngarang kirang panalar /